Skip to main content

Meer geld voor innovaties binnen bedrijven die circulaire economie stimuleren

Gepubliceerd op: dinsdag 23 april 2024

De winning van grondstoffen, voor bijvoorbeeld het maken van nieuwe producten, leidt vaak tot milieuschade. En de bewerking van die grondstoffen kost meestal veel energie. Tegelijkertijd zorgt de verbranding van afval nog steeds voor veel CO2-uitstoot. Daarom is vanaf 22 april € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor kleinere innovatieprojecten van ondernemers en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een circulaire economie.

In een klimaatneutrale samenleving kijken we niet alleen naar ons energieverbruik, maar ook naar het gebruik van grondstoffen. Voor de overstap naar zo'n circulaire economie, willen we met nieuwe technieken minder grondstoffen gebruiken. Afvalstoffen willen we zo volledig mogelijk ('hoogwaardig') hergebruiken.

Innovaties testen of demonstreren met subsidie

Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen daarom subsidie krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig van biomassa ('biobased'). Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door duurzame biobased grondstoffen.

Met de subsidie kunnen zij nieuwe technieken hiervoor testen of demonstreren binnen een bedrijf. Ze vragen de subsidie aan met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie. Het budget komt uit het Klimaatfonds.

Ook voor kleinere projecten

  • Voor de kleinere projecten is daarmee nu ook subsidie mogelijk. Het gaat dan om waardevolle innovatieve projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden hebben maximaal 4 jaar de tijd voor de uitvoering van hun project. De subsidie is open voor aanvragen vanaf 22 april 2024 09:00 en sluit op 1 november 2024 17:00 uur.
  • Voor grootschalige projecten van meer dan € 3 miljoen subsidie, konden ondernemers en samenwerkingsverbanden al subsidie aanvragen binnen de lopende DEI+-subsidie. Deze sluit op 9 augustus 2024 17:00 uur voor aanvragen.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Wilt u toetsen of uw mogelijke aanvraag volledig en kwalitatief goed is? Of wilt u samen met ons bekijken of uw project inderdaad past binnen de nieuwe subsidie? En of er misschien andere subsidiemogelijkheden zijn? Laat uw projectidee dan gratis en vrijblijvend toetsen door een van decadviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.